5 januari, 2018

Husavdrag/Husarbeten

Riksdagen har beslutat att vi som leverantör av ”hushållstjänster”, från och med den 1 juli 2009, har möjlighet att halvera din kostnad för städning direkt på din faktura i form av preliminär skattereduktion.

Exempel

Om kostnaden för din städning är 500 kr inkl moms betalar du 250 kr vilket inne­bär att du betalar hälften av arbetskostnaden. Skatteverket betalar i sin tur 250 kr till oss.

Du som kund, kan inte själv begära skattereduktion efter 1 januari 2010. I det fall du vill ha skattere­duktion måste vi som leverantör av städning dra av din preliminära skattereduktion direkt på din faktura.

Detta är en skattereduktion för dig som är skattskyldig i Sverige. För dig som inte är skattskyldig i Sverige gäller inte ovanstående. Skattereduktionen gäller ej heller företag.

För att ovanstående skall fungera behöver vi skriva ett enkelt avtal med dig som kund. I avtalet uppdrar du oss att dra av din skattereduktion direkt på fakturan, samtidigt ikläder du dig betalningsansvar för hela fakturan i det fall Skatteverket inte beviljar dig preliminär skattereduktion.

 

Ladda ned avtalet här